1573047763 logotype

Data berättar.

Vi hjälper företag och organisationer att skapa värde och driva förändring utifrån användarnas perspektiv. Vi designar och leder projekt som innefattar research & analys, kunskapsbaserad idégenerering samt implementation av de nya lösningar vi skapar tillsammans med våra uppdragsgivare.

Artiklar

Se alla artiklar

Att bo och resa i Sundbyberg

Läs mer

Mo-Bo III - att bo och resa i Sundbyberg

Med start våren 2020 kommer Point i ett samverkansprojekt bidra med skapa förståelse för och förmedla insikter från boende i Rissne, Sundbyberg. Projektet syftar till att i samskapande med de boende utveckla två parkeringshus till något helt nytt.

Med arkitektbyrån Theory Into Practice, fastighetsbolaget Förvaltaren, Sundbybergs Stad, Trivector och KTH kommer vi att driva projektet, kallat Mo-Bo III. Genom projektet omvandlar vi parkeringshusen till gemensamma ytor som kommer många fler till glädje och nytta.

Ovanpå parkeringshusen byggs också nya bostäder, så att ytan nyttjas än mer effektivt. När parkeringsplatserna försvinner behöver vi samtidigt skapa nya möjligheter för människor att resa till jobb, skola, fritidsaktiviteter och allt annat som hör livet till. De nya gemensamma ytorna i de gamla parkeringshusen blir mobilitetshub:ar, med lådcyklar, bilpool, paketboxar och möjlighet till att reparera sin cykel. Mo-Bo III kommer att pågå i olika etapper fram till 2022.

Läs mer på www.mo-bo.se

Patientresan - Multipelt myelom

Läs mer

Patientresa i Sverige och Finland inom multipelt myelom

Point har hjälpt Sanofi med insiktarbeten i över 15 år. Denna gång behövde Sanofi som arbetar med blodcancersjukdomen multipelt myelom ha ”patientresan i ryggen” för att förstå hur verkligheten ser ut för patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal i Sverige och Finland. Det har tidigare genomförts globala patientresor, men den nordiska kontexten behövdes för att kunna förbättra livet för patienter med multipelt myelom i Norden.

Point genomförde initialt en pin-point workshop med Sanofi, sedan analyserade vi kundens data från tidigare genomförda rapporter och befintligt material på sociala medier etc, därefter genomfördes interaktioner med målgrupperna för att få djupare insikter.

Resultatet visade komplexiteten i och runt sjukdomen och levererade insikter i vilka stadier i sjukdomen som det saknas stöd både för patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal.

Vi delade upp patientresan i faser, touchpoints, händelser och en emotionell resa för varje aktör. Insikter från patientresan implementerades sedan i det digitala arbetet, utifrån studien skapades personas för vidare utveckling av möjliga digitala lösningar för att stöda målgrupperna i resan och livet med multipelt myelom.

Samspel mellan gående och cyklister

Läs mer

Interaktionspunkter - samspelet mellan gående och cyklister

Cyklister och fotgängare upplever ofta samspelssvårigheter i trafiken. De delar ofta på samma utrymme och korsar varandras färdväg, men samtidigt rör de sig med olika hastighet. För att minska konfliktytorna mellan trafikantgrupperna vill Göteborgs Stad Trafikkontoret förstå samspelet mellan fotgängare och cyklister vid interaktionspunkter - platser där cykel- och gångbana korsar varandra. Projektets resultat utgör kunskapsunderlag till hur gatu- och trafikmiljön bör utformas.

Undersökningens upplägg designades utifrån tre delar: en observationsstudie där vi registrerade rörelse och beteende i trafiksituationen, korta interaktioner på plats i gatumiljön och längre, semi-strukturerade intervjuer med personer som använder de platser som var i fokus för undersökningen. Genom upplägget fångade vi både de medvetna och de undermedvetna signaler som trafikmiljön och platsernas utformning skickar till trafikanterna.

Kunder i urval

1579630597 socialstyrelsen logo
1579630928 vasttrafiklogo
1579857580 trafikverket
1579631039 oresundstaglogo
1579628755 pts logo
1579857603 solna
1579857615 forvaltaren
1579857621 sanofi
1579857632 keolis
1579857638 gbg
1579857645 transportstyrelsen
1579632288 humana logo

Vi är Point!

Göteborgs modigaste insiktsbyrå! Vi skapar värde för människor. De kan vara medarbetare, användare, vårdtagare, resenärer eller medborgare – de är alla människor. Det är från det perspektivet vi vill förstå vår omvärld.

Vi kombinerar mångårig erfarenhet av research och analys med beteende-, organisations- och tjänstedesign. För varje projekt väljer vi en kombination av de verktyg som är bäst lämpade för att nå resultat - det kan vara kvantitativa studier, samskapande utifrån design thinking, analys av befintlig sekundärdata i uppdragsgivarens system eller implementering grundat i involvering av mottagaren.


Från människor till förändring, och tillbaka.