1573047763 logotype

Data berättar.

Sveriges vassaste strategiska insiktsbyrå!


Vi hjälper företag och organisationer att skapa värde och driva förändring utifrån användarnas perspektiv. Vi designar och leder projekt som innefattar research & analys, kunskapsbaserad idégenerering samt implementation av de nya lösningar vi skapar tillsammans med våra uppdragsgivare.

Artiklar

Se alla artiklar

Kartläggning av avgasutsläpp från svenska fritidsbåtar

Läs mer

Avgasutsläpp från svenska fritidsbåtar

Sverige är ett land med starkt båtliv och i drygt var tionde hushåll finns minst en båt med motor. Trots det finns det inga säkra uppgifter om avgasutsläpp från motorer på svenska fritidsbåtar.

Transportstyrelsen gav därför, med finansiering genom Havs- och vattenmyndigheten, Point AB i uppdrag att genomföra en undersökning bland ägare av fritidsbåtar för att få en uppskattning av utsläpp av koldioxid och andra farliga ämnen från båtmotorer. Detta är viktigt för att kunna ta fram relevanta åtgärder på området, samt för att kunna sprida denna kunskap, inte minst att båtägarna själva får kännedom om vilken påverkan de har på miljö och klimat.

Genom att samla in data från hushåll kring deras båtar, båtarnas motorer, hur mycket de används och på vilket bränsle de körs har med hjälp av nyckeltal för motortyper och bränslen beräknats totala årliga utsläpp av koldioxid och kolväten under 2019.

De totala beräknade utsläppen från svenska fritidsbåtar var 2019 ca 177 000 ton koldioxid och 2 100 ton kolväten. Den allra största delen av koldioxidutsläppen sker från båtar längs landets havskust – dessa står för ca 60 procent av koldioxidutsläppen. Det kan jämföras med utsläppen från inrikes kommersiell sjöfart som enligt SCB:s statistik för 2019 beräknats till 530 000 ton.

Dieselmotorer står för 36 procent av koldioxidutsläppen. Bland övriga motortyper orsakas de största koldioxidutsläppen av 4-takts utombordsmotorer.

Läs hela rapporten här:

Patientresan - Multipelt myelom

Läs mer

Patientresa i Sverige och Finland inom multipelt myelom

Point har hjälpt Sanofi med insiktarbeten i över 15 år. Denna gång behövde Sanofi som arbetar med blodcancersjukdomen multipelt myelom ha ”patientresan i ryggen” för att förstå hur verkligheten ser ut för patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal i Sverige och Finland. Det har tidigare genomförts globala patientresor, men den nordiska kontexten behövdes för att kunna förbättra livet för patienter med multipelt myelom i Norden.

Point genomförde initialt en pin-point workshop med Sanofi, sedan analyserade vi kundens data från tidigare genomförda rapporter och befintligt material på sociala medier etc, därefter genomfördes interaktioner med målgrupperna för att få djupare insikter.

Resultatet visade komplexiteten i och runt sjukdomen och levererade insikter i vilka stadier i sjukdomen som det saknas stöd både för patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal.

Vi delade upp patientresan i faser, touchpoints, händelser och en emotionell resa för varje aktör. Insikter från patientresan implementerades sedan i det digitala arbetet, utifrån studien skapades personas för vidare utveckling av möjliga digitala lösningar för att stöda målgrupperna i resan och livet med multipelt myelom.

Båtliv 2020

Läs mer

BÅTLIV 2020

På uppdrag av Transportstyrelsen genomförde Point 2020 års båtlivsundersökning. Undersökningen omfattar privatägda fritidsbåtar och ger en bild av det svenska båtbeståndet och båtlivet.

Totalt intervjuades ungefär 6 000 hushåll i undersökningen.

Andelen personer som vistades i fritidsbåt var högre förra säsongen än fem år tidigare. Det är en ökning som dock inte kan förklaras genom pandemin. På den direkta frågan om man har varit ute mer med fritidsbåt på grund av pandemin svarade 17 procent ja, samtidigt som 18 procent uppgav att de avstått av samma skäl.

Av svaren framgår också att bättre ordning och reda på sjön är någonting som efterfrågas på flera olika sätt. Till exempel svarar 80 procent av båtägarna att de är positivt inställda till ett register för alla båtar i Sverige som är längre än fem meter eller går snabbare än tio knop. En fråga som ställts för första gången.

Läs hela rapporten här:

Kunder i urval

1579630597 socialstyrelsen logo
1579857615 forvaltaren
1579857632 keolis
1579857638 gbg
1579857645 transportstyrelsen
1613479090 humana 3
1636646584 wellspectlogo
1642665610 image 4
1642669660 image 6
1642671373 tv logo vertikal rgb rod
1642685219 swedavia
1642685577 lfant logo web
1642689611 ssf rainbow 2019 stickers 500px lowres
1642753943 forsakringskassan rosa point
1642754419 rs webb rosa
1644838452 sanofi ny logo 2022 point rosa

Vi är Point!

Sveriges vassaste strategiska insiktsbyrå!


Vi skapar värde för människor. De kan vara medarbetare, användare, vårdtagare, resenärer eller medborgare – de är alla människor. Det är från det perspektivet vi vill förstå vår omvärld.

Vi kombinerar mångårig erfarenhet av research och analys med beteende-, organisations- och tjänstedesign. För varje projekt väljer vi en kombination av de verktyg som är bäst lämpade för att nå resultat - det kan vara kvantitativa studier, samskapande utifrån design thinking, social listening/web scraping, analys av befintlig sekundärdata i uppdragsgivarens system eller implementering grundat i involvering av mottagaren.


Från människor till förändring, och tillbaka.