Logotype  light

Patientresa i Sverige och Finland inom multipelt myelom

Point har hjälpt Sanofi med insiktarbeten i över 15 år. Denna gång behövde Sanofi som arbetar med blodcancersjukdomen multipelt myelom ha ”patientresan i ryggen” för att förstå hur verkligheten ser ut för patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal i Sverige och Finland. Det har tidigare genomförts globala patientresor, men den nordiska kontexten behövdes för att kunna förbättra livet för patienter med multipelt myelom i Norden.

Point genomförde initialt en pin-point workshop med Sanofi, sedan analyserade vi kundens data från tidigare genomförda rapporter och befintligt material på sociala medier etc, därefter genomfördes interaktioner med målgrupperna för att få djupare insikter.

Resultatet visade komplexiteten i och runt sjukdomen och levererade insikter i vilka stadier i sjukdomen som det saknas stöd både för patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal.

Vi delade upp patientresan i faser, touchpoints, händelser och en emotionell resa för varje aktör. Insikter från patientresan implementerades sedan i det digitala arbetet, utifrån studien skapades personas för vidare utveckling av möjliga digitala lösningar för att stöda målgrupperna i resan och livet med multipelt myelom.