Logotype  dark

Socialstyrelsen - Fallprevention

Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård och drygt 1 000 personer dör. Majoriteten av de som faller är 65 år eller äldre. Men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att medverka i arbetet med fallprevention, bland annat genom att stötta kommuner och det övriga samhället med informationsmaterial och övrigt stöd. Point genomför för Socialstyrelsen en återkommande undersökning där vi följer allmänhetens utveckling och inställning till fallolyckor och arbetet med dessa frågor. Vi följer också upp effektiviteten i Socialstyrelsens arbete. Undersökningen, med 1 000 intervjuer årligen, riktar sig till personer i åldern 55 år och uppåt.