Logotype  light

BÅTLIV 2020

På uppdrag av Transportstyrelsen genomförde Point 2020 års båtlivsundersökning. Undersökningen omfattar privatägda fritidsbåtar och ger en bild av det svenska båtbeståndet och båtlivet.

Totalt intervjuades ungefär 6 000 hushåll i undersökningen.

Andelen personer som vistades i fritidsbåt var högre förra säsongen än fem år tidigare. Det är en ökning som dock inte kan förklaras genom pandemin. På den direkta frågan om man har varit ute mer med fritidsbåt på grund av pandemin svarade 17 procent ja, samtidigt som 18 procent uppgav att de avstått av samma skäl.

Av svaren framgår också att bättre ordning och reda på sjön är någonting som efterfrågas på flera olika sätt. Till exempel svarar 80 procent av båtägarna att de är positivt inställda till ett register för alla båtar i Sverige som är längre än fem meter eller går snabbare än tio knop. En fråga som ställts för första gången.

Läs hela rapporten här: