Logotype  light

Mo-Bo III - att bo och resa i Sundbyberg

Med start våren 2020 kommer Point i ett samverkansprojekt bidra med skapa förståelse för och förmedla insikter från boende i Rissne, Sundbyberg. Projektet syftar till att i samskapande med de boende utveckla två parkeringshus till något helt nytt.

Med arkitektbyrån Theory Into Practice, fastighetsbolaget Förvaltaren, Sundbybergs Stad, Trivector och KTH kommer vi att driva projektet, kallat Mo-Bo III. Genom projektet omvandlar vi parkeringshusen till gemensamma ytor som kommer många fler till glädje och nytta.

Ovanpå parkeringshusen byggs också nya bostäder, så att ytan nyttjas än mer effektivt. När parkeringsplatserna försvinner behöver vi samtidigt skapa nya möjligheter för människor att resa till jobb, skola, fritidsaktiviteter och allt annat som hör livet till. De nya gemensamma ytorna i de gamla parkeringshusen blir mobilitetshub:ar, med lådcyklar, bilpool, paketboxar och möjlighet till att reparera sin cykel. Mo-Bo III kommer att pågå i olika etapper fram till 2022.

Läs mer på www.mo-bo.se